Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
    
Nästa tid för ansökan är tisdagen den 6 november 2018!

Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond delar ut stipendier inom hem- och konsumentkunskapens område.

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i hem- och konsumentkunskap och närliggande områden genom att dela ut stipendier till personer mantalsskrivna i Uppsala län och anslag till institutioner, organisationer etc. med säte i Uppsala län.

HK är ett skolämne som handlar om livet i hem och familj och om livet som konsument. Det finns idag endast i grundskolan, där det är det minsta obligatoriska ämnet med endast 118 timmar under alla nio åren.

Trots sin litenhet ger ämnet viktiga bidrag till utbildningen särskilt inom hållbar utveckling, hälsa, jämställdhet och kultur.

Uppsala hushållsskolas fond har uppmärksammat insatser som utvecklar ämnet Hem- och konsumentkunskap, HK, i skolan genom utmärkelsen Årets HK-lärare under åren under åren 2005-2009.

Styrelse

Karin Hjälmeskog, ordförande
Åsa Brugård Konde
Päivi Adolfsson
Margareta Grönqvist
Charlotte Lagerberg Fogelberg
Ingela Marklinder